Arzan arzan häzirki zaman ekiş bagy keramiki gül çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu keramiki silindrli gaplaryň içinde we daşynda syrçaly owadan gök atlas matasy bar.1/3 gül köpük kerpiçine gabat gelýär we suw geçirmeýän, ownuk etli we gülli bezegler üçin ideal gaplara öwrülýär.Dürli reňkde bar.Üç ululygy bar:
20.5 sm * 20.5 sm * 19,5 sm
17 sm * 17 sm * 15.5 sm
14,5 sm * 14,5 sm * 12,5 sm
Onuň düýbünde aýrylmaz bazasy bar, şonuň üçin gülleriňizi suwarmak üçin aladalanmak hökman däl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň ady: Keramiki gül çüýşesi
Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý
Material: Keramika
Ulanylan: Gül / Greenaşyl ösümlik
Stil: Hytaý stili
Reňk: Surat hökmünde
Görnüşi: Gat gatlagy, gül çüýşesi / pürküji, gül çüýşesi, küýzeler, pergol
Aýratynlyk: Ekologiýa taýdan amatly, ätiýaçly
Ulanyş ýagdaýy: Iş stoly
Ulanylyşy: Öý bagynyň bezegi
MOQ 160set
Nusgalary mugt alyň Hawa

Arza

application
application
application
application
application
application

Sorag-jogap

S: MOQ näme?
J: Taýýar önümler üçin pes MOQ 100Pc-den az goldaw berýäris.

S: Mugt nusga hödürläp bilersiňizmi?
J: Hawa, siziň üçin mugt nusgalary goldaýarys, ýükleri hem alyp bilmeris. Köp mukdarda sargyt bereniňizde nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

S: Nädip arzanladyş alyp bilerin?
J: Eger mukdaryňyz 1000Pc / nagşa çenli bolsa, bize ýüz tutuň.

S: Haýsy logistikany saýlap bilerin?
J: Adatça DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, Howa ýükleri we Deňiz we ş.m. iberilýär. Beýleki eltip bermek müşderilerine-de gowy.

S: Harytlar gelse näme edip bilerin?
J: Alada etme, ilki bilen habarlaş, biziň müşderi hyzmatymyz bu meseläni çözmäge kömek eder.

S: OEM we ODM hödürläp bilersiňizmi?
J: Hawa, OEM we ODM-i goldaýarys, MOQ hakda, adatça 1000Pc-den gowrak, önümlere bagly.

S: Işewür gatnaşyklar üçin haýsy dünýä derejesindäki bölek satyjylar / import edijiler bar?
J: ASHELY, WALL-MART we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba