Biz hakda

FUJIAN DEHUA TONGXIN KERAMIKASY CO .LTD

Bilelikde işlemek, pragmatiki we innowasiýa, dogruçyl hyzmat, umumy ösüş

Kompaniýanyň tertibi

“Tongxin Ceramics Co., Ltd.” 2014-nji ýylyň 10-njy aprelinde döredildi, akylly we başarnykly dolandyryş topary we innowasion pikirleniş düşünjesi ösen, ökde önüm gözleg we ösüş topary bar, köp Europeanewropa we Amerikanyň däp-dessurlaryny we sungat medeniýetini meýilleşdirip we dizaýn edip biler we senetçilik sowgatlary we önümleriň tapgyry.Kompaniýa önümçilik, bilim we gözlegleriň arasyndaky hyzmatdaşlyga üns berýär we girdejiniň 30% -i her ýyl önümi öwrenmek we ösdürmek üçin ulanylar.Şol bir wagtyň özünde, Quanzhou sungat we senetçilik hünär kolleji we Dehua hünär we tehniki mekdebi bilen kompaniýa zerur hünärmenleriň we tehniki işgärleriň ýerinde bolmagyny üpjün etmek barada ylalaşyk gazanyldy.Zehinleri yzygiderli ösdüriň we gazyň, her bir işgäriň mümkin boldugyça öz gymmatyny görkezmegi üçin oňat platforma gurşawyny dörediň.

factory

Biz kim?

“Tongxin Ceramics Co., Ltd.” keramiki gül çüýşelerini öndürmekde ýöriteleşen bir kärhana bolup, üç sany önümçilik bazasy we 65,000 inedördül metr meýdany gurulýan senagat parky bar.Esasy önümlerimiz, pes temperaturada dolomitden ýasalan keramiki gül çüýşeleri, suw geçiriji çaphana tehnologiýasyny, gözenek tehnologiýasyny we elektroplatasiýa tehnologiýasyny goldaýar.

Biz kim?

“Tongxin Ceramics Co., Ltd.” keramiki gül çüýşelerini öndürmekde ýöriteleşen bir kärhana bolup, üç sany önümçilik bazasy we 65,000 inedördül metr meýdany gurulýan senagat parky bar.Esasy önümlerimiz, pes temperaturada dolomitden ýasalan keramiki gül çüýşeleri, suw geçiriji çaphana tehnologiýasyny, gözenek tehnologiýasyny we elektroplatasiýa tehnologiýasyny goldaýar.

Näme edýäris?

Kompaniýa, esasan, dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýan keramiki gül çüýşeleri, ajaýyp gül çüýşeleri, Europeanewropa we Amerikan festiwallary we öý önümleri we ş.m. bilen iş salyşýar.Kompaniýa tarapyndan öndürilen keramiki gül çüýşesi ekologiýa taýdan arassa we owadan, esasanam öý, ofis, dynç alyş klublary, köpçülik ýerleri we beýleki gurşaw üçin amatly.

Näme edýäris?

Kompaniýa, esasan, dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýan keramiki gül çüýşeleri, ajaýyp gül çüýşeleri, Europeanewropa we Amerikan festiwallary we öý önümleri we ş.m. bilen iş salyşýar.Kompaniýa tarapyndan öndürilen keramiki gül çüýşesi ekologiýa taýdan arassa we owadan, esasanam öý, ofis, dynç alyş klublary, köpçülik ýerleri we beýleki gurşaw üçin amatly.

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Güýçli öndürijilik

Zawod 60 inedördül meýdandan ybarat meýdany, 100,000 inedördül metrden gowrak adaty ussahanany, 2000 inedördül metrden gowrak köp funksiýaly nusgalyk sergi zalyny, myhmanhana stilindäki binany, bag görnüşli ussahanany, bar bolan işgärleri öz içine alýar. 1000-den gowrak adamdan ybarat.Zawodda 30-dan gowrak awtomatiki önümçilik liniýasy we 7 tunel peçleri bar.Gül çüýşeleriniň gündelik önümçiligi 300,000-den gowrak.

Hünär tehnologiýasy

Täzeçillik önümleri ýurtda we daşary ýurtda awtorlyk hukugy we patent almak üçin ýüz tutdy.Kompaniýada 200-den gowrak awtorlyk hukugy bilen goralan eser we 21 patent bar (şol sanda 3 oýlap tapyş patenti, 16 sany peýdaly model we 2 sany daşky patent).

Gaty hil gözegçiligi

ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, OHSAS18000 hünär saglygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Toparymyz

Kompaniýanyň 1000-den gowrak işgäri bar, kompaniýanyň iş pelsepesi: hyzmat etmek maksady bilen "bilelikde işlemek, pragmatiki innowasiýa, bitewilik hyzmaty, umumy ösüş".Hytaýyň keramiki markasyny döretmek, öý mebelleriniň moda medeniýetini baýlaşdyrmak, halkyň durmuşynyň tagamyny ýokarlandyrmak we milli pudagy janlandyrmak.Garmonly ösüş, asyrlarboýy ýokary hilli kärhanalary döretmek.

company10
company04
company05
company01
company08
company02

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • linkedin
  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • amazon
  • alibaba
  • alibaba